Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Avlevert arkiv

Avlevering vil si overføring av eldre og avsluttet arkiv til arkivdepot, jf. arkivforskriften § 5-1.

Arkivskaper

Bergavdelingen
NTH Bergavdelingen 1907 - 1989
NTH Geologisk institutt 1905 - 1985
NTH Institutt for gruvedrift 1914 - 1993
NTH Metallurgisk institutt 1951 - 1988
NTH Oppredningslaboratoriet 1910 - 1988

Bygningsingeniøravdelingen
NTH/NTNU Institutt for veg og jernbanebygging 1935 - 1999
NTH/NTNU Institutt for samferdelsteknikk 1966 - 1999
NTH/Fakultet for bygningsingeniørfag 1911 - 1996

Kjemiavdelingen
NTH Kjemiavdelingen/Fakultet for kjemi 1910 - 1990
NTH/UNIT Institutt for marin biokjemi/teknisk biokjemi 1970 - 1986
NTH Institutt for teknisk biokjemi 1955 - 1988
NTH Institutt for fysikalsk kjemi 1953 - 1955
NTH Institutt for bioteknologi 1986 - 1996
NTH Institutt for kjemiteknikk 1937 - 1986
NTH Institutt for silikat og høytemperaturkjemi 1912 - 1989
NTH Institutt for uorganisk kjemi 1910 - 1990
NTH Institutt for industriell kjemi 1912 - 1980
NTH Institutt for organisk kjemi 1931 - 1996

Maskinavdelingen
NTH/NTNU Maskinavdelingen/Fakultet for maskinteknikk 1911 - 2002
NTH Institutt for forbrenningsmotorer og marint maskineri/Institutt for marint maskineri 1934 - 1996 (Maskinavdelingen/Skipstekniskavdeling)

Almenavdelingen
NTH Almenavdelingen/fakultet for kjemi 1928 - 1996
NTH Institutt for fysikk 1910 - 1988
NTH Institutt for teoretisk fysikk - 1953 - 1992
NTH Institutt for teknisk fysikk 1946 - 1988
NTH Institutt for biofysikk 1960 - 1993
NTH Institutt for allmenn fysikk 1961 - 1986
NTH Institutt for røntgenteknikk 1960 - 1987
NTH Institutt for eksperimentalfysikk 1962 -1989
NTH Matematisk institutt 1972 - 1985

Elektroteknisk avdeling
NTH Fakultet for elektro og datateknikk 1903 - 1995
NTH Institutt for telematikk og datateknikk 1932 - 1985

Avdeling for realfag
AVH/NTNU Kjemisk institutt 1961 - 2001

NTH Fakultet for fysikk og matematikk 1960 -1997
NTH Institutt for anvednt optikk 1961 -1990
NTH Materialprøvingsanstalten 1911 - 1989
NTH Skipsteknisk avdeling/Marinteknisk avdeling/Fakultet for marin teknikk 1952 - 1995
Brandtzæg, Anton - professor NTH 1932 - 1952
Vogt, T. - professor NTH 1869 - 1982
NTH Granskningskomiteen 1940 - 1959
NTH Skipsmodeltanken v/professor H. Faanes 1922 - 1945
NTNU Nettverk for kunst og estetikk 1996 - 2000

 

Laster...