Arkivplan for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Gløshaugen2

Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info

 

1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag

NTNUs visjon er: Kunnskap for en bedre verden - NTNU internasjonalt fremragende

NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier – økonomisk, kulturelt og sosialt. Vi skal utnytte vår teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil, faglige bredde og tverrfaglige kompetanse til å møte de store, sammensatte utfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor.

NTNUs verdier er kreativ, konstruktiv, kritisk, respektfull og omtenksom.