Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

ELEVARKIV

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

ARKIVSERIE: Elevkort eller elektronisk elevregister

INNHOLD:Navn, adresse, fødselsdato, foresatte

ORDNING:Alfabetisk

PERIODE: Kontinuerlig

LAGRING:Kort for hver elev

OVERFØRING: Nei

KASSASJON: 10 år

MERKNAD: Fra det elektroniske elevregisteret skal det tas årlige utskrifter (klasselister) på godkjent papir. Disse utskriftene skal bevares.

ARKIVSERIE: Elevmapper

INNHOLD:Navn, adresse, fødselsnummer, opplysninger om foresatte, vurderinger,

opplysninger om livssyn, etnisk eller språklig bakgrunn, misbruk av rusmidler i

skoletiden, sykdom og helseforhold, disiplinære forhold i skoletiden,

spesialpedagogiske tiltak o.l.

ORDNING:Klasse/alfabetisk, evt. fødselsdato

PERIODE: Kontinuerlig

LAGRING:Mappe for hver elev

OVERFØRING: 10 år etter eleven har sluttet på grunnskolen overføres mappen til IKAVA. Ved flytting til annen skole skal bare opplysninger som er nødvendige for elevens videre skolegang overføres. Med samtykke fra eleven eller foresatte kan andre sensitive opplysninger overføres. Ved overgang fra barneskole til ungdomsskole er hovedregelen at elevmappen skal følge eleven. Opplysninger om disiplinære forhold skal ikke i noe tilfelle overføres til ny skole, dersom ikke disiplinære forhold er en årsak til flyttingen.

KASSASJON: Ingen kassasjon, bare arkivbegrensning

MERKNAD: Meldepliktig personregister

ARKIVSERIE: Klasselister

INNHOLD:Navn, adresse, fødselsnummer, foresatte

ORDNING:Klasse, alfabetisk

PERIODE: 1 år

LAGRING: Ringperm

OVERFØRING: Når og hvis kommunens avleveringsregler tilsier det, overføres protokollene til felles fjernarkiv i kommunen. Disse har skolene selv lov til å oppbevare.

KASSASJON: Nei

MERKNAD: Klasselistene kan legges i saksarkiv etter arkivnummer.

ARKIVSERIE: Karakterprotokoller

INNHOLD:Navn, adresse, fødselsnummer, terminkarakterer

ORDNING:Klasse, alfabetisk

PERIODE: Kontinuerlig

LAGRING:Protokoller

OVERFØRING: Når kommunens avleveringsregler tilsier det, overføres protokollene til felles fjernarkiv i kommunen.

KASSASJON: Nei

MERKNAD:

ARKIVSERIE: Vitnemålsprotokoller (Eksamensprotokoller)

INNHOLD:Navn, adresse, fødselsnummer, karakterer

ORDNING:Klasse, alfabetisk

PERIODE: Kontinuerlig

LAGRING:Protokoller

OVERFØRING: Når og hvis kommunens avleveringsregler tilsier det, overføres protokollene til felles fjernarkiv i kommunen. Disse har skolene selv lov til å oppbevare.

KASSASJON: Nei

MERKNAD:

ARKIVSERIE: Klassedagbøker

INNHOLD:Registrering av fravær o.l.

ORDNING:Klasse, alfabetisk

PERIODE: 1 år

LAGRING:Protokoller

OVERFØRING: Når kommunens avleveringsregler tilsier det, overføres protokollene til felles fjernarkiv i kommunen.

KASSASJON: Nei

MERKNAD: