Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Sosiale lån

Arkivserie: Sosiale lån
Daglig ansvar: Virksomhetsleder
Arkiv: Klientarkiv
Journalførende enhet: Virksomheten
Innhold: Gjeldsbrev
Tilgang for:
Ordning: Alfabetisk på etternavn
Periode: Fortløpende
Oppbevaringsmedium: Papir
Fysisk plassering: Ringperm, arkivskap ekspedisjonen
Overføring: Oppgaven ble overført NAV i 2009. Aktive mapper ble overført NAV. Avsluttede mapper er arkivert hos virksomhet. Virksomheten tar gjennomgang i arkivet og rydder/klargjør for overføring til fjernarkiv ved kommunehuset.
Kassasjon Nei
Antall år til kassasjon
Type: Original
Kassasjonshjemmel:
Merknader:
Produsert i elektronisk system:
Godkjent av:
Dato: 15.02.2005

Infosikkerhet