Spesielle saksområder

Her kan man finne rutiner for dokument- og saksbehandling innenfor spesielle saksområder som er felles for hele NTNU, dvs. gjeldende for alle fakulteter/enheter med grunnenheter.