Fakulteter og enheter

Her vil man finne en oversikt over eventuelle arkivserier som er i bruk (aktive arkivserier) ved det enkelte fakultet og den enkelte grunnenhet, samt en oversikt over arkivserier som ikke lenger er i bruk (bortsettingsarkiv), men som enda ikke er overført til NTNUs fjernarkiv på Dora.