Fellesadministrasjonen

 Her vil man finne de arkiv- og saksbehandlingsrutiner som gjelder for fellesadministrasjonen ved NTNU.