Fakulteter og enheter

Her kan man finne de lokale arkiv- og saksbehandlingsrutinene som er i bruk ved det enkelte fakultet/enhet med grunnenheter.