Daglige arkivrutiner

NTNU ønsker å i størst mulig grad ha felles og ensartede rutiner når det gjelder arkiv- og dokumentforvaltning. I den grad det eksisterer lokale rutiner, er det kun i de tilfeller der det enkelte fakultet eller grunnenhet er alene om helt særegne sakstyper.