Elektronisk ekspedering - sikker digital post

  Utskriftsvennlig versjon

Elektronisk ekspedering, sikker digital post, betyr at du kan sende dokumenter direkte fra Ephorte til en privatpersons digitale postkasse hos Digipost eller eBoks. Tjenesten tilbys som følge av den nasjonale satsingen hvor digital kommunikasjon skal være hovedregelen i offentlig forvaltning. Dersom mottaker ikke har digital postkasse eller har reservert seg mot digital kommunikasjon, sendes dokumentet automatisk til utskriftstjeneste for sending i vanlig postgang.

 

Elektronisk ekspedering - PowerPoint presentasjon

Les mer om om digital postkasse på norge.no