Utskriftsvennlig versjon

Rektorvedtak

Begrepet "rektorvedtak" vil i denne sammenhengen være generelle avgjørelser som gjelder rettigheter og plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Det vil kunne oppstå spørsmål om avgjørelsen er et "vedtak". Begrepet "vedtak" er først og fremst brukt for å signalisere hvilke avgjørelser dette i første rekke vil dreie seg om. Enkeltvedtak vil falle utenfor, dvs. vedtak som gjelder en eller flere bestemte personer.

 

Hva som er formålet med å registrere disse avgjørelsene må da bli avgjørende. Om man ikke nødvendigvis vil kalle det et "vedtak", men det anses vesentlig at det ligger i oversikten over hva rektor har bestemt, så vil det være naturlig at man registrerer dette i arkivet som sak og rektorvedtak.

 

Eksempler på hva som kan være rektorvedtak (ikke uttømmende liste)

 • Rektor får myndighet i en styresak til å fastsette nærmere bestemmelse om noe, f.eks sidegjøremål
 • Retningslinjer innenfor et område
 • Utfyllende regler for siv.ing- og lektorutdanning
 • Instruks for eksamenskandidater, eksamensinspektører og faglærers tilstedeværelse i lokalet under eksamen
 • Emnebeskrivelser i EiT
 • Oppnevning av ekstern sensor i EiT
 • Oppretelse av Ph.d. program
 • Endring av navn på studieprogram
 • Vedta endringer i standardavtaler
 • Adgangsbegrensninger i emner
 • Oppnevning av opptakskomite
 • Fatsette andre rangeringsregler enn de ordinære ved opptak til enkelte masterprogram
 • Bestemmelser for fellesemnene ex.phil., ex.fac., og perspektivemnet
 • Handlingsplaner/politikk
 

Det er utarbeidet en egen mal for rektor-vedtak som kan benyttes. Denne malen er tilgjengelig fra ePhorte som dokumenttype X-notat.

 
Laster...